Uitzetwerken

Van het uitzetten van assen op bouwwerven, tot het afpalen van loten, het hoort er allemaal bij. Van zodra u punten of lijnen wilt materialiseren (die nog niet zichtbaar zijn), spreekt men van het uitzetten van punten of lijnen. Voorwaarde is wel dat men over minstens twee referentiepunten of een referentierichting beschikt ten opzichte waarvan men de nieuw te bepalen punten of lijnen kan bepalen.

Uitzetten van hoogtes

Ook hoogtes zetten wij uit. Neem hiervoor een kijkje in het hoofdstuk 'hoogtemetingen'.

Enkele voorbeelden

Afpalingen van loten zijn natuurlijk het gekendste voorbeeld van uitzetwerken. Voordat men grenzen materialiseert, is een grondig onderzoek naar de juiste ligging noodzakelijk en moeten hiervoor eventueel metingen plaatsvinden. Voor aannemers zetten we regelmatig hoofdassen van bouwwerken uit (van appartementsgebouwen tot openbare kunstwerken zoals bruggen) alsook hoogtes, ten opzichte waarvan ze hun constructie kunnen positioneren. Met het uitzetten van wegassen, inspectieputten, boordstenen,... bevinden we ons bij de wegeniswerken.

Foto uitzetwerken