Schattingen

Privé schattingen

U wilt een nieuw huis aankopen en weet niet of de gevraagde waarde markt conform is?  Uw bank vraagt een schatting?

U wilt uw huis verkopen en u heeft echt geen idee hoeveel u ervoor kan vragen?

U zit in een echtscheidingszaak verwikkeld en u raakt het maar niet eens over de marktwaarde van de te verdelen woonst?

Of u bent gewoon nieuwsgierig hoeveel uw woning ongeveer waard is?

Dan kan u bij ons terecht voor een waardeschatting. Na een plaatsbezoek en weloverwogen studie van de situatie (type onroerend goed, uitrusting, staat van onderhoud, grootte, ligging, omgeving,...) bezorgt onze schatter u een verslag waarin u de factoren van invloed kunt nalezen, de eigenlijke expertise kunt bekijken en vanzelfsprekend ook de in eer en geweten geschatte marktwaarde zult terugvinden.

Verkoop- en huurwaarden

Naast schattingen van verkoopwaarden, pluizen wij voor u ook huurwaarden van onroerende goederen uit.

Onroerend goed

De onroerende goederen die wij schatten beperken zich trouwens niet tot woonhuizen; we schatten ook appartementen, studio's, winkelruimtes, industriële- en kantoorgebouwen, ateliers, hangars, (land)bouwgronden,...

Onteigeningen en verdelingen

Wordt u onteigend, tracht dan de zaak in der minne te regelen. Een onafhankelijk landmeter kleeft een rechtvaardige prijs op hetgeen u moet afstaan. Ook bij verdeling en vereffening van onroerend goed onder erfgenamen is een onafhankelijke schatting aangewezen. Bovendien verrichten wij hierbij de nodige opmetingen en stellen we zelf de verdelingsplannen op, indien u dit wenst.

Hypothecaire schattingen

Voor heel wat financiële instellingen verrichten wij hypothecaire schattingen. U klopt bij hen aan voor een hypothecaire lening en zij sturen ons op pad voor een schatting van het onroerend goed dat u wenst aan te kopen of te bouwen. Net als bij een privé schatting wordt een verslag opgemaakt, waarna het aan de bank wordt toegestuurd. Naast uw eigen financiële toestand en vooruitzichten, wordt dan op basis hiervan een lening toegekend. Het is de belangrijkste controle op de waarde van het gehypothekeerde goed. Panikeer dus niet als men een schatter stuurt; het is louter een controle die toch moet gebeuren.

Voorafgaande schattingen

Bij het openvallen van grote nalatenschappen baseert het registratiekantoor zich bij het bepalen van de erfenisrechten op onroerend goed op een uitgebreid schattingsverslag dat werd opgesteld door een erkend expert. Aangezien het vaak over verschillende eigendommen gaat, heeft men hier te maken met zeer uitgebreide verslagen waarin elk van de eigendommen uitgebreid wordt beschreven en aan een expertise onderworpen. Dit alles haarfijn toegelicht.

Aanstelling schatter

De schatter kan op verzoek van de erfgenamen worden voorgesteld, maar de eigenlijke aanstelling gebeurt door middel van een proces-verbaal door de directeur van het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de schatting is opengevallen.