Opmetingsplan

Bij aankoop/verkoop van een onroerend goed is het raadzaam om de juiste afmetingen te kennen. Daarom is het van belang over een goed opmetingsplan te beschikken. Tevens word er nagekeken of er geen erfdienstbaarheden aanwezig zijn. Zodoende koopt u geen kat in een zak.

Betwisting grenzen

Is er een betwisting over de exacte grenslijn, dan kunnen wij voor u de nodige opzoekingen en opmetingen verrichten. Wij zetten de grens ter plaatse uit en geven advies om de nodige stappen te ondernemen naar de aanpalers toe. Bij overeenkomst kan een proces-verbaal van afpaling dan mogelijke latere discussies over de exacte ligging van de grenzen vermijden.

Zowel voor als na veranderingswerken dient men over een plan te beschikken dat de bestaande toestand afbeeldt.

Vooraf

Alvorens een degelijk ontwerp of een relevante kostenraming te kunnen maken dient men over de juiste gegevens te beschikken. Al naar gelang de verdere toepassing en het gebruik van het plan, verrichten wij voor u een minder of meer gedetailleerde opmeting van de bestaande situatie van de op te meten oppervlakte.

Achteraf

Na de uitvoering van de bouwwerken of van delen ervan, voeren wij een opmeting uit en controleren deze met het ontwerp. Het zogenaamde "as-builtplan" is een mogelijkheid tot controle op het werk en op de rekening van de aannemer. Bovendien is het een onderdeel van het eventuele postinterventiedossier dat door de veiligheidscoördinator dient opgemaakt te worden, en is het bijvoorbeeld bij verkavelingen een plan dat door het bevoegde gemeentebestuur opgeëist wordt.

Precisiemetingen

Ook voor precisiemetingen waarbij het aankomt op millimeters, staan wij voor u ten dienste. Vooral bij de constructie van kunstwerken zoals bruggen, sluizen,... dienen vaak nauwkeurige opmetingen verricht te worden van de tussentijdse situaties, zodat de verdere uitvoering van de werken of eventueel nog te bouwen onderdelen telkens kunnen aangepast worden aan de reeds uitgevoerde fasen van het werk. Aannemers zijn meestal vragende partij voor dergelijke metingen.

Wij hebben een zeer ruime ervaring met opmetingen van uiteenlopende aard: opmeten van gebouwen, kunstwerken, waterlopen, wegen, vijvers, bossen,... Samen met u zoeken we steeds mee naar een oplossing om op de meest economische manier tot het gewenste resultaat te komen.

Meten is onze job

Wellicht staan op deze webstek nog niet alle voorbeelden van mogelijke metingen opgesomd, maar als u denkt dat de landmeter u kan helpen bij het oplossen van uw probleem of het uitvoeren van uw taak, aarzel dan niet om ons te contacteren. Ook al gaat het niet om een precisiemeting, een as-builtplan of een opmetingsplan, maar om een privé meting of gewoon iets dat u opgemeten wenst te zien. Meten is onze job!