Veiligheidscoördinatie

Sinds 2001 is veiligheidscoördinatie verplicht op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar minstens 1 aannemer werken zal uitvoeren. De veiligheidscoördinatie vangt reeds aan bij het ontwerp waarbij de coördinator-ontwerper de opdrachtgever en architect bijstaat en adviezen geeft inzake de implimentatie van de veiligheid in het ontwerp. Daarnaast maakt hij/zij het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan op en opent het coördinatiedagboek en het postinterventiedagboek.

De veiligheidscoördinator vult vanaf de aanvang der werken de drie dossiers aan en doet op regelmatige tijdstippen werfbezoeken waarbij de beschreven veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden en eventuele tekortkomingen opgetekend worden en gemeld bij alle partijen. De risico's op een bouwwerf zijn niet gering; de veiligheidscoördinatie is daarom een nuttige taak.

Aanstelling

De veiligheidscoördinator wordt aangesteld door de opdrachtgever zijnde de bouwheer, de bouwdirectie belast met het ontwerp of de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering.

Meer dan enkel papierwerk

Er wordt wel eens smalend over de papierberg gesproken die er aan te pas komt maar de veiligheid en gezondheid van de mensen die op een werf aan het werk zijn, zijn toch nog steeds prioritair en hebben aldus voorrang op alles. Daarom nemen wij deze taak zeer serieus en trachten wij naast het bovenvernoemde werk ook alle betrokkenen te sensibiliseren tot het volgen van alle vooropgestelde veiligheidsvoorschriften.