Opmetingen

Opmetingsplan

Bij aankoop/verkoop van een onroerend goed is het raadzaam om de juiste afmetingen te kennen. Daarom is het van belang over een goed opmetingsplan te beschikken. Tevens wordt er nagekeken of er geen erfdienstbaarheden aanwezig zijn. Zodoende koopt u geen kat in een zak.

Lees meer »

Uitzetwerken

Van het uitzetten van assen op bouwwerven tot het afpalen van loten, het hoort er allemaal bij. Van zodra u punten of lijnen wil materialiseren (die nog niet zichtbaar zijn), spreekt men van het uitzetten van punten of lijnen. Voorwaarde is wel dat men over minstens twee referentiepunten of een referentierichting beschikt ten opzichte waarvan men de nieuw te bepalen punten of lijnen kan bepalen.

Lees meer »

Hoogtemetingen

De toepassingen van hoogtemetingen zijn natuurlijk zeer uitgebreid. Een voorbeeld: Bij wegenisontwerpen moet het grondverzet berekend worden dat samengaat met de aanleg van de wegen, dus moet men ook beschikken over het verloop van het terreinreliëf langsheen het traject van de nieuw aan te leggen wegen. Een ander voorbeeld: een bouwheer wil nagaan of de onderlinge vloerpeilen van een appartementsgebouw wel kloppen.  In dit geval kunnen wij de relatieve hoogtes tov bijvoorbeeld het gelijkvloers meten....

Lees meer »

Controlemetingen

Bij de bouw van sommige constructies weet men vooraf dat de kans bestaat dat er mogelijke zakkingen zullen optreden. Het is dan ook aangeraden om nadien deze potentiële ongewenstheden op te volgen. De eenvoudigste en wellicht ook beste manier om dit te doen, is een regelmatige hoogtemeting van oordeelkundig gekozen punten ten opzichte van één of meerdere vaste punten. Zo kan men na elke hoogtemeting vaststellen of er al of niet zakkingen opgetreden zijn, en eventuele maatregelen nemen als deze te groot zouden zijn.

Lees meer »

Gevelscanning

Wij beschikken over de nodige apparatuur om een gevelscanning uit te voeren, b.v. om een gedetailleerd beeld te krijgen van uw gevel in het kader van een renovatie.  Diverse architecten deden reeds een beroep op onze expertise.

Klik hier voor een voorbeeld »

Volumemetingen

Bent u actief in de sector van stockage / transport van aggregaten zoals zand en grint, en wilt u een idee hebben van het volume van uw stock?  Wilt u een tussentijdse stockwaarde calculeren, of de stockwaarde op het einde van het boekjaar?  Ook hiervoor kunt u beroep doen op onze diensten.  Wij voeren efficiënt en nauwgezet de nodige metingen uit dankzij onze jarenlange ervaring.

Klik hier voor een voorbeeld »