EPB keuring

Sinds 1 januari 2006 is de Energie Prestatie Regelgeving (E.P.R.) van kracht. Dit betekent dat u als bouwheer met uw woning aan een aantal voorwaarden moet voldoen op het vlak van isolatie, ventilatie en energieverbruik. Meer bepaald beperkt u alle warmteverliezen door het optimaal isoleren van oppervlaktes die de woning begrenzen (muren, vloer, dak, ramen en deuren). Bovendien moet de woning voldoende geventileerd worden zodat de luchtkwaliteit hoog genoeg blijft.

Bij nieuwbouw komt dit neer op de K40 en de E60 norm. Deze termen geven de globale isolatiewaarden en energiekwaliteit van de woning weer. Bij verbouwing moeten alle verbouwde delen voldoen aan de vereiste ventilatie.

De EPB-Verslaggever, erkend door de Vlaamse overheid, volgt dit alles op. Hij gaat na of aan de eisen is voldaan en levert het energieprestatiecertificaat na het voltooien van de werken.

 

EPB eisentabel vanaf 01.01.2014

EPB eisentabel vanaf 01.01.2015

Neem ook een kijkje op energiesparen.be 

 

Bekijk hier een voorbeeld van:

- EPW aangifte - aangifteformulier

- EPB aangifte - hoofdformulier

- EPB aangifte - transmissieformulier

- EPB aangifte - opdeling bouwproject