Controlemetingen

Bij de bouw van sommige constructies weet men vooraf dat de kans bestaat dat er mogelijke zakkingen zullen optreden. Het is dan ook aangeraden om nadien deze potentiële ongewenstheden op te volgen. De eenvoudigste en wellicht ook beste manier om dit te doen, is een regelmatige hoogtemeting van oordeelkundig gekozen punten ten opzichte van één of meerdere vaste punten. Zo kan men na elke hoogtemeting vaststellen of er al of niet zakkingen opgetreden zijn en eventuele maatregelen nemen als deze te groot zouden zijn.

Toepassingen

Voor toepassingen van zo'n controlemetingen moet men vooral denken aan constructies in het water, zoals staketsels in zee, los- en laadplatforms (in het water) langs een waterloop, bouwwerken op grond die werd ingewonnen van de zee,... Maar ook bij hangende constructies vinden deze metingen vaak hun toepassing. Dan denken we vooral aan bruggen, grote uitkragingen, enz.

Het toestel dat we gebruiken

De zakkingen die moeten gemeten worden zijn natuurlijk nooit van die aard dat men van centimeters spreekt, maar hebben een grootte-orde van slechts enkele millimeters en vaak zelfs maar van enkele tienden van millimeters. Het waterpastoestel dat wij gebruiken voor deze metingen kan dergelijke kleine hoogteverschillen probleemloos meten. De DINI 10 van ZEISS meet immers hoogtes tot op een honderdste van een millimeter nauwkeurig.