EPC keuring

Sinds 1 november 2008 moet elke verkoper, en vanaf 1 januari 2009 elke verhuurder van een huis of een appartement, een Energie Prestatie Certificaat (EPC) aan de koper/huurder kunnen voorleggen. Het certificaat geeft met een kengetal een objectief beeld van hoe goed of hoe slecht een onroerend goed scoort op energetisch vlak. Daarnaast zal het EPC informeren over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw.

Dit geeft:

- De eigenaar een stimulans en objectief advies om energiezuinige investeringen te doen.
- De koper/huurder een middel om woningen objectief te vergelijken in hun energieprestatie.

 

 

Bekijk hier een voorbeeld van een Energie Prestatie Certificaat