Verkavelingen

Wanneer een perceel in twee of meer loten verdeeld wordt, dan dient men hiervoor een verkavelingsvergunning aan te vragen. Studiebureau Verhaeghe en Partners legt voor u de nodige contacten met de bevoegde overheidsinstanties, verricht de noodzakelijke opmetingen en zorgt voor de vereiste formulieren en plannen om een vergunning te bekomen.  Tenslotte verzorgt Studiebureau Verhaeghe en Partners voor u ook de opvolging van de uitvoering en de coördinatie van de werken.

Met of zonder infrastructuurwerken

Wij kunnen voor u een volledige verkavelingsaanvraag indienen, met of zonder infrastructuurwerken (wegenis en riolering). Alle mogelijkheden worden samen met u overlegd.

Ervaring in overvloed

Studiebureau Verhaeghe en Partners heeft reeds een jarenlange ervaring opgebouwd in het ontwerpen van verkavelingen, en dit zowel voor openbare besturen als voor privé-verkavelaars.

Bent u niet zeker of uw grond verkavelbaar is? Aarzel niet, en vraag het ons. Wij zoeken het voor u op.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ons landmeetkantoor meet het te verkavelen terrein op en brengt dit in plan. Vervolgens worden de terreingrenzen nauwkeurig vastgelegd en wordt in samenspraak met de verkavelaar het terrein verdeeld in loten. Na uw akkoord maken wij dan alle nodige plannen en documenten op en zorgen voor de verdere afhandeling van het verkavelingsdossier.

Na het bekomen van de verkavelingsvergunning stellen wij de processen-verbaal op van de opmetingsplannen van de verschillende loten en materialiseren de grenspunten door middel van grenspalen.

Foto Katoenstraat Oostakker
 
VK Katoenstraat Oostakker