Infrastructuurwerken

Ook infrastructuurontwerpen zoals o.a. wegenis- en rioleringsontwerpen, de uitrusting van parkeerterreinen, aanleg van bedrijventerreinen en specifieke rioleringsontwerpen (collectoren, bekkens,...) maken deel uit van ons werkdomein.

Wij maken alle plannen op (grondplan, lengteprofielen, dwars- en typedwarsprofielen, detailplannen,...), stellen het lastenboek en de meetstaat op en nemen de werfopvolging op ons.

Wegenis- en rioleringsontwerpen

Zowel voor het ontwerp van nieuw aan te leggen wegen als voor de heraanleg ervan, kan u bij ons terecht.

Ontwerp landkabels offshore windparken

Voor het offshore windpark Eldepasco heeft ons studiebureau de wegvergunning / verklaring openbaar nut opgesteld.   In het kader van de vergunningsprocedure werden alle plannen opgemaakt en opgevolgd tot vergunning.  Momenteel zijn we ook bezig met de aanvraag voor Norther.

Northwindenergy.eu ┬╗

Foto's wegenis
 
Foto's offshore windpark